machacek@model-rc.cz +420 603 251 257

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků

Z platné právní úpravy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, pro nás vyplývá povinnost týkajících se ochrany Vašich osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel e-shopu MODEL-RC.cz Mgr. Jiří Macháček se sídlem K Vidouši 1319, 273 51 Unhošť, u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00065630) se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme především informace zadané do formuláře v rámci objednávky. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město a PSČ.

Jak lze manipulovat s osobními údaji?
Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze. Písemné žádosti zasílejte na e-mail machacek@model-rc.cz

K čemu jsou tyto údaje potřeba?
Potřebujeme znát adresu, na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty naší nabídky.

Jaká je doba uchování?
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky. Plnění smluvního vztahu - 3 roky od skončení plnění.

Cookies
Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. V souladu se směrnicemi EU Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů
MODEL-RC.cz získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.

Kontakt
V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit: +420 603 251 257, machacek@model-rc.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

+420 603 251 257